+

Itt talál meg minket

Történetünk, célunk

Előzmények:

"Magyarországon az 1970-es évek közepén jelentek meg a pónik. Főleg a Német Szövetségi Köztársaságból és a közeli Ausztriából tucatjával kerültek be egyedek, általában nem szervezett formában. Az állattenyésztési, genetikai ismeretek hiányában lévő új tulajdonosok a bekerült lovaknak sem a származásával, sem a fajta béli hovatartozásával nem törődtek, a nyugati országokban félretett, könnyen megszerezhető, a tenyésztésben nem kívánatos kancákat és kifogásolható genetikai értékű méneket vásároltak.

Mindaddig nem alakult ki konfliktushelyzetet, amíg munkalónak szánták az állatokat, vagy amíg pusztán a növekvő anyagi jólét visszatükrözői voltak. A baj akkor kezdett elhatalmasodni, amikor ezeket a tenyészhatásukban döntően értéktelen egyedeket szaporítani kezdték és elkezdődött létszámuk gyarapodása.

A szakmai szempontokat mellőző, az állattenyésztési kultúra teljes hiányát tükröző állapot lassú felszámolására, a Debreceni Agrártudományi Egyetem Állattenyésztéstani Tanszéke tett javaslatot, amikor 1986 nyarán a pónit tartók széles körében kezdeményezte egy pónitenyésztő egyesület létrehozását. Nyilvánvalónak tűnt, hogy a kezelhetetlenség felé sodródó folyamatot csak egy dolgát tudó és végző tenyésztőszervezet szüntetheti meg.

Az 1986. szeptember 13-ára meghirdetett tenyészszemlére az ország legkülönbözőbb területéről 146 póni és kisló jellegű lovat hoztak el a tenyésztők, amelyeknek csoportos típusbírálatát Dr. Ócsag Imre, Ibrányi András és Dr. Mihók Sándor végezték. Ismert származású egyed egy sem akadt közöttük."

Forrás: Dr. Mihók Sándor

Sajnos az évtizedek alatt a jobbító folyamat egy bizonyos szinten megragadt, a korábbi problémák egyes elemei visszaköszöntek napjainkban is.

Ennek megváltoztatására irányuló törekvéseink rendre elbuktak, ezért alapítottuk meg a Magyar Haflingi Lótenyésztő Egyesületet, hogy nemzetközileg is elismert minőségi egyedek tenyésztésével csatlakozzunk a tenyésztő szervezet programjához.

"A Haflingi Lótenyésztők Tiroli Egyesületét a Tiroli Állattenyésztési Hivatal 2014.03.17-én tenyésztési szervezetként ismerte el, amely feladata a haflingi fajtájú ló tenyésztési programjának kivitelezése Tirol, Vorarberg és Salzburg tartományban. A Tiroli Állattenyésztési Hivatal 2015.01.08-án hozott döntésében az összes EU tagországra kiterjesztette az egyesület tevékenységi körét Magyarország és Olaszország kivételével."

Célunk

A haflingi fajta tenyésztőinek összefogása, sokrétű segítése, szakmai tevékenységük támogatása szoros együttműködéssel az eredő törzskönyvet fenntartó ebbsi székhelyű egyesülettel (Haflinger Pferdezucht Verband, Tirol). Fajtafenntartó tevékenység során a rábízott fajta törzskönyvi ellenőrzésben tartása. Az egyesület keretében, annak irányításával széleskörű tevékenység és tájékoztatás valósul meg a tudományos igényű fajtatenyésztés terén, a tartás és takarmányozás vonatkozásában is.

Az egyesület feladatának tekinti a magas színvonalú, fajtatiszta tenyésztésnek az előmozdítását és népszerűsítését. Eme tevékenységével segíti a minőségi állattenyésztést, a lovas kultúra terjesztését-oktatását, mert a haflingi kisló tenyésztők/tartók többsége genetikai, tenyésztési ismeretekkel, a lótenyésztés kulturális értékeivel nem rendelkezik. Az állattenyésztés oktatása, ifjúság képességfejlesztése (fiatal tenyésztők kinevelése), a lovas sporttevékenység alapjának megteremtése, különösen a fajta terápiás célra való alkalmasságának bemutatása, fajtavédelem, a fajtanépszerűsítés feladata az egyesület céljának központjában áll.

A haflingi kisló tenyészértékének megőrzése és fejlesztése, ezen fajtára jellemző sajátos külső-belső tulajdonságokkal rendelkező kislovak tenyésztése, speciális lóképzési módszerek oktatása és népszerűsítése szervezett keretek között. Az Egyesület, mint szakmai érdekképviselet célja, hogy a Magyarország területén működő haflingi tenyésztők szakmai érdekeinek védelmét szolgálja. Az Egyesület célja továbbá szakmai tanácsadás és segítségnyújtás a kislovak és lovasok képzésében. A tenyésztési cél egy univerzálisan használható erőteljes kisló, harmonikus, erős, helyes testfelépítéssel, nyugodt temperamentummal és jó karakterrel, szilárd egészségi állapottal-örökletes genetikai betegségektől mentesen. A fajtában esetlegesen előforduló genetikai betegségek lehetséges szűrési módjairól, lehetőségeiről való tájékoztatás teljeskörű biztosítása. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodószervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

az egyesület tevékenysége:
Az Egyesület kapcsolatot tart és együttműködik az eredő törzskönyvet fenntartó ebbsi Haflinger Pferdezucht Verband, Tirol tenyésztőinek képviselőivel, továbbá céljának tekinti a haflingi kisló népszerűsítését, és azt, hogy ezen speciális fajta értékeit minél szélesebb körben megismerhessék.

 

Kapcsolat

Hírlevél

Viltor - webáruház készítés és bérlés